Wpis

poniedziałek, 28 listopada 2011

Tytuły aktów prawnych – wielką czy małą literą?

Zgodnie z zasadą ogólną, w nazwach aktów prawnych wielką literą zapisujemy pierwszy wyraz, np. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Ustawa o partiach politycznych. Pamiętajmy, że nazwy własne zachowują wielkie litery! Jest to zasada podawana przez Słownik Ortograficzny PWN i Poradnik Językowy PWN.

Co ciekawe, w Dzienniku Ustaw RP tytuły krajowych aktów prawnych zapisane są jednak małą literą. Komisja Języka Prawnego Rady Języka Polskiego potwierdziła ten zwyczaj językowy. Tłumaczom (j. polskiego) w instytucjach unijnych zaleca się więc zapisywać nazwy krajowych aktów prawnych małą literą.

Kodeksy i karty

W tym przypadku tylko pierwszy wyraz zapisujemy wielką literą, np.: Kodeks cywilny, Karta nauczyciela.

Tytułu złożone

ustawa „Prawo bankowe”

Nazwy aktów prawnych innych państw zapisujemy małą literą, gdyż mają formę opisową: niemiecka ustawa o … z dnia…

Zwracajmy też uwagę na przymiotniki. Bardzo często nazwę dokumentu z powyższego przykładu poprzedza przymiotnik „europejska”: europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Przymiotnik ten nie jest częścią tytułu dokumentu więc, jeżeli nie rozpoczynamy nim zdania, piszemy go małą literą. W przeciwnym razie wprowadzimy czytelnika w błąd.

Nazwy zwyczajowe i skrócone piszemy małą literą, np. traktat amsterdamski, traktat rzymski, traktat akcesyjny, protokół z Kioto.

Uwaga!

Akty prawne UE

Nazwy aktów prawnych UE pisane są wersalikiem na stronie tytułowej: DECYZJA KOMISJI z dnia… w sprawie…. Natomiast w każdym innym kontekście piszemy je małą literą.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw Nr 102 z 12 stycznia 2005 r.

Warto zapamiętać, że skrót Nr zapisujemy zawsze wielką literą. Tłumaczenie na j. angielski wygląda następująco: Journal of Laws No. 102 of 12 January 2005

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
legalboutique
Czas publikacji:
poniedziałek, 28 listopada 2011 18:41

Polecane wpisy